Skip to content

Je kunt bij ons aan de slag gaan met verschillende thema’s zoals: herstel, zelfbeheersing, weerbaarheid, zelfvertrouwen, (non-verbale) communicatie, doorzettingsvermogen, zelfinzicht, samenwerken en leiderschap.

Het begeleidingsaanbod van Herstel op Poten bestaat uit:

 • Hulp bij (ernstige) psycho-sociale problemen
 • Persoonlijk & maatschappelijk herstel
 • Re-integratie arbeidsmarkt
 • Rehabilitatie & Participatie
 • Professionele (ervarings)deskundige begeleiding
herstelondersteuning herstel op poten

Herstel is een persoonlijk en maatschappelijk proces waarin iemand bezig is te herstellen van de aandoening of leert er zo goed mogelijk mee om te gaan.

Meer dan 20 jaar onderzoek in de Verenigde Staten heeft aangetoond, dat 25% van de mensen, die met hun herstelproces aan de slag gaan, volledig herstelt en dat 40% gedeeltelijk herstelt.

Iedereen die te maken heeft of heeft gehad met een aandoening, dieptepunt of onmacht in zijn leven, weet hoe het voelt en dat het tijd en ruimte kost om te kunnen herstellen.

Herstel betekent je leven weer een zinvolle draai te geven. Ondanks alle beperkingen, angst, verdriet, boosheid, rouw en trauma. Dat is enorm pittig, daarvoor heb je lef nodig.

Daarnaast wil je ook (weer) meetellen in de samenleving, als volwaardig burger. Daarvoor moet je meedoen, “Participeren”, met al je bagage en alle (voor)oordelen over jezelf en die van anderen.

Hoe kan je de ladder weer op als je moe bent van het vechten, van het lijden en die eindeloze gesprekken over je ‘ziek zijn’ met alle emoties en onmacht? En misschien durf je niet meer zo goed, omdat je verlegen bent, bang bent of gepest wordt. Waar vind je die moed om toch door te zetten, stapje voor stapje en soms weer helemaal terug bij af. En je ondanks je wilskracht en doorzettingsvermogen toch het spoor bijster blijft.

Bij Herstel op Poten kun je met dit alles bezig gaan. Wij helpen je met klimmen en het spoor te volgen van jezelf.

Het vizier wordt gericht op de herstelbevorderende factoren als:

 • Acute stabilisatie bij crisis
 • (Toegang tot) de juiste behandeling en therapie
 • Vervulling van de meest basale behoeften
 • Hoop
 • Acceptatie
 • Sociale vaardigheden
 • Moed om risico’s te nemen
 • Spiritualiteit
 • Financiële zekerheid

Dit doen wij door middel van:

 • Sessies uit de Topdog honden SOVA training
 • Professionele (ervarings)deskundige begeleiding op sociaal en psychisch gebied;
  we gaan met thema’s aan de slag vanuit de herstelondersteunende cursussen. Je krijgt inzicht in je herstelproces.
 • Ondersteuning bij participatie; hierbij kan je denken aan verkennen, kiezen, verkrijgen en behouden van de participatiedoelen. Ook gaan we kijken hoe je weer sociale rollen kan vervullen.

Hoop, perspectief en vooruitgang

In Nederland woont ruim de helft van de mensen met ernstig psychische aandoeningen alleen, en heeft twee derde tot driekwart geen vaste partner. Ongeveer 85% heeft geen betaalde baan en ongeveer de helft zelfs geen structurele dagbesteding. Ook hebben zij meestal een kleiner netwerk dan andere mensen en kunnen zij minder rekenen op sociale steun. Het is dus niet verwonderlijk dat velen een lage kwaliteit van leven ervaren, in een sociaal isolement verkeren of daarin dreigen te raken.

Ongeveer twee-derde van deze groep zou meer contacten willen hebben met anderen. Eveneens twee derde zou meer activiteiten willen ondernemen. Verder zou bijna twee derde van de niet-werkenden willen werken. Vrijwel iedereen die actiever wil worden ervaart daarin persoonlijke en maatschappelijke belemmeringen. Bijna de helft geeft aan meer ondersteuning nodig te hebben om deel te nemen aan de samenleving. Dat is een terechte wens, aangezien het participatieniveau van mensen met ernstige psychische aandoeningen direct samenhangt met de steun die zij ontvangen (Place e.a. 2012: zie Panel Psychisch Gezien).

Binnen de WMO wetgeving wordt aandacht gegeven aan deze wensen. Zodat mensen kunnen participeren in de samenleving en daarbij maatschappelijke rollen vervullen op het gebied van werk (betaald of vrijwillig), opleidingen, het verenigingsleven, sport, sociale relaties, wonen en het gezinsleven.

Voor een ieder geldt: ‘wat heb je nodig om te rehabiliteren in de maatschappij en burgerschap’. Wat zijn je wensen om dit te kunnen doen, en waar loop je tegen aan op school, werk en gezin?

Rehabilitatie gaat over hoop, perspectief en vooruitgang. Maar het staat ook voor een sociale beweging die lotsverbetering en zelf regie van mensen nastreeft, en die nauw verwant is aan de herstelbeweging.

Back To Top