Wat is de kracht van Herstel op Poten?

Wil je graag met jezelf aan de slag & inter-actief bezig zijn met een hond?

De kracht van Herstel op Poten

Bij Herstel op Poten zet de bijzondere relatie tussen mens en hond in.
De kracht van honden is dat ze mensen niet (ver)oordelen en
ze stellen zich ten opzichte van mensen onvoorwaardelijk op.
Ze hebben er een neus voor om mensen binnen een fractie van een seconde aan te voelen,
te spiegelen en aan te sluiten.
Door hun speelse vrolijkheid activeren ze mensen.

De kracht van een psychosociaal hulphond is dat de trainer de unieke mogelijkheid geeft dit om te zetten in groei en ontwikkeling. Voor jong en oud, zowel individueel als in groeps- en teamverband.

Herstel op Poten heeft de visie dat ieder mens uniek is en het recht heeft op zijn eigen plek voor
zichzelf én in de samenleving. Lichaam en geest zijn samen één.

Onze werkwijze is gericht op het versterken van je IK.
We helpen je het spoor te hervinden naar jezelf en (weer) actief te kunnen en durven meedoen in de samenleving.

Bij Herstel op Poten geven we hiervoor de nodige vaardigheden, je eigen kracht om lef en hoop te hebben en te houden en de regie op je leven te (her)pakken.
Onze trainingen en ondersteuning zijn altijd op maat.

In onze werkwijze gebruiken we onder andere de methodiek uit de
Topdog Honden SOVA Training en volgen we de herstelvisie.

Ze staan voor persoonlijk en maatschappelijk herstel, participatie,
rehabilitatie en re-integratie.

Ze staan voor groei in de maatschappij.

Ons aanbod 

 • Hulp bij (ernstige) psychosociale problemen
 • Persoonlijk & maatschappelijk herstel
 • Re-integratie arbeidsmarkt, Rehabilitatie & Participatie
 • Professionele (ervarings) deskundige begeleiding
 • Workshops voor teams; teammiddagen
 • Topdog Honden SOVA Training;
  – Sociale vaardigheidstraining
  – Weerbaarheidstraining
  – Agressie-regulatietraining
  – Motivatietraining
  – Zelfinzicht-training
 • Hondengedragsadvies; ondersteuning hond/ aanschaf van een geschikte de hond
 • Angst voor honden
 • Implementatie honden binnen bedrijven of instellingen. Hoe kan een hond als positieve bijdrage leveren voor mijn bedrijf of organisatie en verantwoord mee nemen? Of mijn bedrijf of instelling wil graag werken met honden, maar waar begin ik?

This website uses cookies to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.