Skip to content

Onze organisatie Herstel op Poten heeft vanaf 2004 ervaring met herstelondersteunendezorg in het breedste zin van woord. Tien jaar later hebben wij de verbinding gemaakt met honden in de hulpverlening. Wij kregen voor onze trajecten van de Gemeente Utrecht subsidie om mensen binnen opvang en beschermd wonen zorg af te schalen in zorg en / of versneld doorstromen naar ambulant wonen. Ook wordt onze expertise door de Gemeente Utrecht ingezet bij mensen die geïsoleerd leven en maatschappelijk willen herstellen.

Sinds 2015 ondersteunen wij onder andere klanten via Lister GGZ, Kwintes GGZ, Stichting het wegloophuis, Plushome, Stichting de Tussenvoorziening, Altrecht, Stumass, Jados, Enik Recovery College, FACT teams, , Leger des Heils, Jellinek en alle Buurteamorganisaties in Utrecht en binnen de U16 gemeenten.

Wij weten inmiddels wat de kracht van de vacht betekent voor mensen met of zonder psychische kwetsbaarheid. Helaas kunnen mensen vaak binnen opvang en beschermd wonen geen huisdieren houden. Wij zien een groeiende tendens in het aanschaffen van kostbare hulphonden. Wat bij instellingen en bewoners ook grote vraagstukken zijn.

Onze missie is om binnen instellingen de kracht van dieren op de kaart te zetten, zodat ook deze kwetsbare groepen een positievere gezondheid ervaren door huisdieren.

De expertisebijeenkomst is voor beleidsmakers, begeleiders, ervaringsdeskundigen en klanten van instellingen. Met als doel inhoudelijke informatie geven en ervaring over het contact met dieren in het kader van persoonlijk herstel, zodat de instelling daar zelfstandig een visie en bijbehorende acties voor kunnen vormen.
Tijdens deze bijeenkomst kijken wij naar wetenschap, positieve gezondheidseffecten op mensen, leefwereld vergroting en geven wij inzicht in de kosten van hebben van dieren.

Wil jij met jouw organisatie daarover eens brainstormen tijdens zo’n bijeenkomst? Neem dan contact met ons op. 

In september 2023 hebben wij een Expertisebijeenkomst gegeven bij Woonzorgnet. Zij hebben van deze dag een mooi artikel gemaakt lees meer over de ervaringen van hun tijdens deze ochtend. Expertisedag: herstelondersteunende inzet hulphonden | Woonzorgnet

 

Back To Top