Skip to content

Wist je dat.. ?

  • Wij ingekocht zijn door gemeente Lekstroom, de gemeentes Vijfheerenlanden, Lopik, Vianen, IJsselstein en Houten op Jeugdhulp?
  • Wij innovatie subsidie ontvangen voor opvang en beschermd wonen in de regio Utrecht?
  • Wij sinds 2015 een nauwe samenwerking hebben met Lister en elke dinsdagochtend te vinden zijn bij Enik Recovery College?
  • Wij samenwerken met Buurteams Jeugdhulp en WMO Utrecht?

Thuis op Poten huis, op eigen benen met poten TOP-HUIS

Het TOP-huis. Een unieke samenwerking tussen de Lister locatie Paulus Potterhage en Herstel op Poten.

Deze samenwerking biedt gespecialiseerde intensieve 24-uurs begeleiding in combinatie met een Topdog training vanuit Dafne gevolgd door individuele begeleiding op maat met een eigen (hulp)hond. Het gaat om een flat/ appartement in Galecop in Nieuwegein dichtbij het kantoor van de Paulus Potterhage. De zorg wordt op maat geleverd en hierin staat de cliënt centraal.

Wat is het doel van het TOP huis?

Het doel van het TOPhuis is het realiseren van een specialistische vorm van wonen en herstellen, die voor veel mensen meer resultaat kan opleveren dan alleen beschermd wonen. We gaan uit van het versterken van de eigen ‘ik’ door een vorm van therapie die niet als therapie voelt.

In een woonvorm is vaak een huisdier niet toegestaan. Het doel van het TOPhuis is daarom ook op een andere manier op eigen benen te kunnen staan en mee te doen in maatschappij. De zorg en verantwoordelijkheid voor een hond, de structuur die de zorg voor de hond vraagt en de onvoorwaardelijke acceptatie. Voorwaarde is dat de bewoner een soort WRAP en vangnet maakt. Ook staat voorop dat het hebben van een (hulp)hond participatie naar (vrijwilligers) werk en/of opleiding niet in de weg staat.

Wat biedt Lister, wat biedt Herstel op Poten?

Lister Paulus Potterhage biedt intensieve gespecialiseerde 24-uurs zorg. De cliënt geeft zelf vorm aan de zorg.

Herstel op Poten biedt voorafgaand aan het wonen in het TOPhuis de Topdog training waarbij zichtbaar wordt in hoeverre een bewoner in staat is om de zorg voor een hond vorm te geven en de verantwoordelijkheid te dragen. Hierin is er overleg met de begeleiding van Lister, Dafne Rademakers en de cliënt over mogelijkheden en aandachtspunten.

De kennis vanuit de herstelcoach en Dafne als ervaringsdeskundige en specialistisch honden- en mensentrainer creëren een compleet zorgpakket. Alle voorwaarden en afspraken worden op maat gemaakt, en zo veel mogelijk door de bewoner bedacht.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Een bewoonster van de Paulus Potterhage wilde altijd al graag een eigen (hulp)hond. Ze vond het jammer dat dit niet mogelijk was op de locatie. Toen is het idee ontstaan voor een aparte woning (flatje op afstand van het kantoor) waarbij de mogelijkheid wel bestaat om een hond te kunnen houden. Op dat moment zijn we om tafel gegaan met geïnteresseerden, en betrokkenen om mee te denken over zaken van grote lijnen tot de kleine details. Inmiddels is er een flatje vrijgekomen en deze wordt opgeknapt. Deze cliënt is actief betrokken bij het bedenken en maken van het plan.

Hoe kom je hiervoor in aanmerking?

Om in het TOPhuis te kunnen wonen volg je eerst een Topdog training bij Herstel op Poten. Hierin zal gewerkt worden aan doelen die je zelf stelt. Voor meer informatie over de Topdog training zie www.hersteloppoten.nl. In de evaluatie van dit traject kijken we hoe je het wonen in het TOPhuis vorm wilt geven.

Als dat goed is afgerond, wordt er samen met jou gekeken naar een financieel plaatje rondom de aanschaf en onderhoud van een hond.

Daarna wordt er in de vorm van een soort WRAP (Wellness Recovery Action Plan) in Samenwerking met begeleiding een plan gemaakt waarin je ook gaat nadenken hoe je verantwoordelijk kunt zijn en blijven voor de zorg voor een hond.

Als er een plekje beschikbaar is en de bovenstaande stappen zijn gezet, vindt er een evaluatie plaats met betrokkenen en bespreken we de verhuizing.

Back To Top