Skip to content

In november kan het altijd weer even spannend zijn. Welke zorgorganisaties gaan ons weer contracteren voor het volgend jaar. Wij zijn dan ook heel blij met het nieuws dat Spoor030 ons contract doorzet voor specialistische jeugdzorg in 2023. Zodat wij met onze hulphonden kinderen en jongeren kunnen ondersteunen. Hoe doen wij dat?

Een groot aantal van onze deelnemers hebben al veel therapie gehad of moesten vaak praten met hulpverleners. Bij onze training wordt de nadruk gelegd op doen en minder praten. Tijdens de training zijn wij gericht om de kwaliteiten van onze deelnemers te vergroten en tekortkomingen in het samenwerken van onze psychosociale hulphonden te verminderen. De basis daarvoor is het doen en beleven – in een betekenisvolle relatie – met een daartoe geselecteerde en getrainde (hulp)hond.
De meeste deelnemers die ervaren op veel leefgebieden hinder. Zij leven soms geïsoleerd, gaan niet meer naar school, zijn persoonlijk en maatschappelijk vastgelopen. Hebben last van verlegenheid of gedragsproblemen. Het traject training zorgt voor een betere balans in het sociaal functioneren van de deelnemer.

  • Er treedt een vermindering van externaliserende problematiek als agressie, overactief gedrag en ongehoorzaamheid op. Er is meer controle over emoties die anders naar buiten worden gericht en er zijn minder vaak of geen conflicten meer met andere mensen of met de maatschappij. Over-assertieve deelnemers gaan al snel minder ruimte innemen. Zij blijven rustig bij sociale druk en leren nadenken voordat zij iets doen. Het zelfvertrouwen is dermate gegroeid dat ‘overschreeuwen’ niet meer noodzakelijk is.
  • Er treedt een vermindering van internaliserende problemen als sociale teruggetrokkenheid, angst, depressie en psychosomatische klachten op. Onder-assertieve deelnemers leren meer ruimte innemen. Zij laten zich niet meer kwetsen in sociale situaties en worden expressiever en als gevolg daarvan socialer. binnen dit sociale aspect kunnen zij zich beter staande houden door de dagelijkse uitdagingen met meer zelfvertrouwen tegemoet te zien.
  • Het traject zorgt voor een vermindering van zorgintensiviteit door: verminderd psychiatrische problematiek, De symptomen van ADHD, ADD, PDD-NOS, angststoornissen, stemmingsstoornissen, en hechtingsproblematiek en andere denkbare psychiatrische problemen verdwijnen niet. Zij worden wel en/of minder heftig, treden minder vaak op, duren minder lang. De deelnemers leren ook beter met tegenslagen en hun beperkingen om te gaan.
  • Het traject heeft invloed op hormonen en neurotransmitters bij de deelnemer. In 2003 toonden de onderzoekers Odendaal en Mientjes aan dat het contact tussen mens en hond de concentratie oxytocine in het bloed verdubbelt. Ook zorgt dat voor een verhoging van endorfine (een morfineachtige stof die het lichaam maakt) en het hormoon dopamine. Beide stoffen zorgen ervoor dat je je lekkerder gaat voelen. Daarnaast verlaagt de bloeddruk en de concentratie van stresshormonen (Cortisol) in het bloed. (Echter wel voorop staat de betekenisvolle band tussen de hond en de deelnemer.)

De zingeving en kwaliteit van leven zal ook zichtbaar verbeteren. Mensen gaan zich lichamelijk en geestelijk gezonder voelen. Mensen voelen zich minder eenzaam en kunnen beter voor zich opkomen. Zo zijn er deelnemers geweest die meer grip hebben gekregen op hun stemmen, verslaving en op mensen uit hun omgeving met een verslaving.

De training heeft er invloed op dat mensen uit hun isolement komen en structuur in hun leven krijgen. Ze gaan weer naar buiten en zoeken een daginvulling. Ze worden bijvoorbeeld lid van een vereniging, gaan een opleiding volgen of gaan zelfs weer aan het werk. Hun prestaties op school en werk verbeteren blijvend. De deelnemers van de trainingen kunnen beter hun rol als burger vervullen en weer deelnemen aan de maatschappij. Openstaan voor begeleiding/ hulpverlening waardoor hulpverleningstrajecten beter lopen en van lichtere aard kunnen zijn.

Maar ook zien wij een groei qua angst voor honden. Doormiddel van EMDR door Spoor030 en exposure door ons kunnen kinderen of jongeren aan hun hondenangst werken.

In onze werkwijze gebruiken wij als ervaren professional onder andere de methodiek uit de Topdogtraining (Europees erkend als valide diergeleide interventie), lichaamsgerichte aandachts- en ontspanningsoefeningen (o.a. Dixhoorn, Ki) en volgen we de herstelvisie en werken wij ‘door en voor’ professionele (ervarings)deskundigheid.

Wil je meer informatie neem dan met ons contact op via info@hersteloppoten.nl of via 06-34 34 6214. Op onze site  http://www.hersteloppoten.nl en op  www.hersteloppoten.nl/brochures kan je meer lezen over onze werkwijze.

#hersteloppoten #hondenindehulpverlening #jeugdzorg #jeugdhulp #Spoor030 #emdr #exposure #hondenangst #angstvoorhonden #herstel #utrecht @spoor030

Back To Top