Skip to content

Topdog HondenSOVAtraining, ontwikkeld door Mens & Hond Consultancy, is een hulpverleningsmodule op basis van Animal Assisted Interventions (AAI). In deze diergeleide trainingen werken we samen met psychosociaal hulphond als co-trainer.

De training is geschikt voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen en kan op verschillende doelen ingezet worden:

 • sociale vaardigheidstraining;
 • weerbaarheidstraining;
 • agressie-regulatietraining;
 • motivatietraining;
 • zelfinzicht-training.

Hoe gaat de training in zijn werk?

Tijdens de Topdog HondenSOVATraining leert de deelnemer een hond te begeleiden, door ‘hondentaal’ en ‘hondengedragsregels’ te leren, zoals een hondenfluisteraar doet. De deelnemer wordt tijdens de training gecoacht om invloed uit te kunnen oefenen op de hond. Honden reageren op commando’s die een zelfverzekerde toon hebben en die op het juiste moment gegeven worden. Ze zijn ongehoorzaam en gaan klieren als men niet consequent is, twijfelt , bluft en bij een gebrek aan sensitiviteit en contact. Bij voldoende overwicht gaat de hond zelfstandig handelen om de rust en welbevinden van de deelnemer te vergroten.

De training kent twaalf bijeenkomsten van ongeveer één uur. Voorafgaande aan de training worden persoonlijke doelstellingen vastgesteld. Bij de eerste bijeenkomst wordt er gekeken of er een ‘klik’ is tussen jou en de hond. Dan volgen er tien trainingen met terugkerende onderdelen zoals, theorie, oefenen zonder hond, oefenen met hond. In de sessies wordt charmant en humorvol, maar ook confronterend opgetreden en trainingen hebben een heldere structuur. Halverwege de training toetsen wij de doelstellingen en stellen wij deze eventueel bij.

Aan het eind van de training volgt een evaluatie van de doelstellingen en de inhoud van de training. Er wordt ook gekeken naar de praktische effecten van de training. Tevens krijgt deelnemer een certificaat van deelname en een herinnering aan de hond.

Meer informatie

 • De deelnemer vertoont vanuit rust, zelfverzekerd en expressief gedrag.
 • Het zelfvertrouwen van de deelnemer is vergroot.
 • De deelnemer vertoont sociaal acceptabel en beheerst gedrag.
 • De deelnemer vertoont weerbaar gedrag.
 • De deelnemer maakt een overstap van de training met hond naar zijn of haar sociale leefomgeving.
 • In de omgang met mensen toont deelnemer zelfvertrouwen, zelfbeheersing en expressiviteit in lichaamstaal, waardoor communicatie effectief verloopt.

Vanaf het najaar 2018 krijgt de Topdog opleiding een accreditatie van het IvA (Instituut voor Antrozoölogie). Ook Herstel op Poten is erkend en geaccrediteerd door de Europese organisatie voor diergeleide therapie (ESAATH) en de Wereldorganisatie voor Antrozoölogie (ISAATH).

Tevens zijn wij begunstigde van Animal Assisted Interventies in Zorg, Onderzoek en onderwijs (AAIZOO) zodat wij onze kwaliteit, professionaliteit en welzijn voor de honden waarborgen.

Een Topdogtraining heeft invloed op de hoeveelheid stress waar een deelnemer last van heeft, het concentratievermogen, de expressiviteit in de non-verbale communicatie, de assertiviteit van de cliënt, zelfbeheersing, de sociale omgang met mensen, angsten, stemming en zelfvertrouwen.

De symptomen van ADHD, ADD, PDD-NOS, angststoornissen, stemmingsstoornissen en hechtingsproblematiek en andere denkbare psychiatrische problemen verdwijnen niet. Zij worden minder heftig, treden minder vaak op, of beiden. De deelnemers leren ook beter met tegenslagen en beperkingen om te gaan.

Bij iedere vorm van hulp is het gangbaar dat 70% van de hulp effectief is; 30% slaat niet aan. Bij de mate van effectiviteit is er sprake een glijdende schaal van enige vooruitgang naar maximale vooruitgang.

Bij Topdog is dit 95%:

 • 90% alle doelstellingen behaald, volledig effectief;
 • 5% bijna alle doelstellingen gehaald, effectief;
 • 5% niet effectief, de hulpverlening is niet opgestart of er is geen match met de hond.

Deze diergeleide interventie wordt sinds 2006 in Nederland gegeven en is ontwikkeld door Mens & Hond Consultancy.

In 2007 heeft de Topdog de innovatieprijs in de Geestelijke Gezondheidszorg gekregen voor de best uitgewerkte nieuwe methodiek.

In 2014 heeft deze training een aanbeveling van Prof. Dr. Marie José Enders-Slegers van de Open Universiteit in Heerlen – leerstoel Antrozoölogie – en adviseur van Stichting AAIZOO. De training is daarmee, Europees erkend als valide diergeleide interventie.

Meer informatie nodig of wil je jezelf aanmelden voor een training? Neem dan contact op!

Back To Top